Drugi upisni rok na Odseku za demografiju: ostalo 15 mesta

Za drugi upisni rok na akreditovanom državnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na ODSEKU ZA DEMOGRAFIJU Geografskog fakulteta, ostalo je još 15 slobodnih budžetskih mesta. Drugi upisni rok organizuje se 2-3. septembra 2021. godine.

Drugi upisni rok na Odseku za demografiju, Geografski fakultet - Hol nove zgrade fakulteta
Unutrašnjost zgrade fakulteta – deo prezentacije projekta nove zgrade Fakulteta koja je u izgradnji na Novom Beogradu

Naš sagovornik, dr Petar Vasić, docent Katedre za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, poziva mlade i perspektivne ljude koji se dvoume koji i da li da upišu fakultet da iskoriste ovu šansu i upoznaju se sa programom ovih relativno novih i perspektivnih studija o stanovništvu, na kojima se veštim kombinovanjem fundamentalnih demografskih znanja sa programskim jezikom PYTHON, statističkim softverom SPSS, osnovama GIS-a i odličnim poznavanjem izvora podataka, stiče set izuzetno primenjivih veština koje se zahtevaju na novim, modernim poslovima poput:

  • biznis analitičara,
  • projekt menadžera,
  • rada sa velikim podacima (BIG DATA) i
  • poslovima istraživanja tržišta i javnog mnjenja.

Osim toga, kompetencije koje se dobijaju sticanjem zvanja diplomirani demograf obuhvataju široku paletu poslova u oblasti:

• brige o porodici,
• manjinskih zajednica,
• društvenih statistika,
• digitalnog kartiranja,
• demografske analize,
• migracija,
• regionalnog planiranja,
• rodne ravnopravnosti,
• ljudskih resursa,
• matičnih službi,
• javnih politika, i
• organizacije anketnih istraživanja.

Katedra za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Odsek za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (foto: Nevena Radić)

Ono što sigurno zanima buduće studente je kakva je praktična nastava, da li postoji mogućnost stipendiranja i razmene studenata, a naš sagovornik, dr Petar Vasić kaže:

“Studenti imaju obaveznu stručnu praksu na četvrtoj godini studija koju obavljaju (odrađuju) u okviru domaćih i međunarodnih institucija kao što su: Republički zavod za statistiku, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, Zavod za statistiku Grada Beograda, UNDP, UNHCR, različite regionalne razvojne agencije, područna odeljenja RZS-a, itd. Mogućnosti stipendiranja su iste kao i na ostalim fakultetima Univerziteta u Beogradu, a naš fakultet posreduje u konkursima za razne inostrane stipendije. Dodatno, Odsek za demografiju je u pregovorima sa tri republička ministarstva, regionalnim razvojnim agencijama i četrdesetak lokalnih samouprava, u vezi sa uspostavljanjem sistema stipendiranja studenata koji dolaze iz mnogočlanih porodica (populacioni momenat).”

Međunarodna saradnja u oblasti nauke i obrazovanja je veoma razgranata što potvrđuju brojni bilateralni projekti sa univerzitetima i institutima iz Nemačke, Austrije, Češke, Slovačke, Rumunije, Hrvatske, BiH, Severne Makedonije, Slovenije i Rusije. Studentske mobilnosti (razmene) su ostvarivane sa Univerzitetom u Klužu (Rumunija), Humboltovim univerzitetom (Nemačka), Karlovim univerzitetom (Češka), Sveučilištem u Zagrebu (Hrvatska), Univerzitetom u Kopru (Slovenija) i Univerzitetom u Belgorodu (Rusija).” – rekao je dr Petar Vasić za MultiRadio.

Svi zainteresovani za više informacija za drugi upisni rok na studije demografije, mogu pristupiti putem sledećih linkova Informatoru sa detaljnim programom studija demografije, Konkursu i prijavnom listu za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija. Napominjemo da prema Programu afirmativnih mera upisa lica sa invaliditetom broj budžetskih mesta za drugi upisni rok može biti i veći. Drugi upisni rok organizuje se 2-3. septembra 2021. godine.

“U prethodnoj školskoj godini bilo je teško buduće brucoše upoznati na konvencionalan način, a usled pandemije, dan otvorenih vrata nije održan. Stoga smo želeli da iskoristimo sve mogućnosti elektronske komunikacije sa budućim studentima i na ovaj način da ih informišemo o ovom studijskom programu” – navodi dr Petar Vasić, a posebno skreće pažnju na Informator u kome se može sve detaljno pročitati.

dr Petar Vasić, Odsek za demografiju, poziv za drugi upisni rok

Dr Petar Vasić je diplomirao 2003. godine na smeru Demografija Geografskog fakulteta, kao prvi diplomirani demograf u Srbiji, a 2016. na Geografskom fakultetu u Beogradu je odbranio svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Starost kao demografska odrednica potrošnje domaćinstava u Srbiji“, čime je stekao naučno zvanje doktora demografije. “Najveći izazovi u mom dosadašnjem radu su vezani za period neposredno nakon završetka osnovnih studija. U to vreme nov studijski program i nepostojanje starijih kolega studenata garantovalo je dve stvari kod potencijalnih poslodavaca. Kao prvo i najvažnije, nepostojanje konkurencije, a kao drugo, neprepoznatljivost. Bilo je teško predstaviti se poslodavcima i objasniti spektar svojih kompetencija. Danas, posle 20 godina, takvih problema nema, a interes društva i države za demografska pitanja, kao i interes privrede za demografski element i njegove promene u budućnosti (tržište, potrošači, korisnici, kupci, domaćinstva, starosna i socioekonomska struktura) garantuje da je demograf danas neizostavan deo različitih vidova planiranja i razvoja u sektoru državne uprave, lokalne samouprave i privrede.” – kaže dr Petar Vasić i dodaje:

S obzirom da je ovo godina u kojoj startuje novi, unapređeni kurikulum, studija demografije, u kome važno mesto zauzimaju informatičke veštine budućih mladih demografa, verujem da će ih to učvrstiti na poslovima biznis analitičara, projekt menadžera, poslovima analize podataka (data analysis), demografske analize tržišta, demografije marketinga i konsaltinga u domenu razvoja proizvodnje i usluga. Naravno, dosadašnja uloga demografa u institucijama državne uprave i lokalne samouprave će sigurno biti dodatno ojačana imajući u vidu demografske izazove u Srbiji kao što su nedovoljno rađanje, emigracija i starenje stanovništva.”

Redovne četvorogodišnje studije demografije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu osnovane su školske 1999/2000. godine, na osnovu višedecenijske tradicije Fakulteta u izučavanju stanovništva i školovanja obrazovanih profila magistara i doktora nauka iz oblasti populacionih istraživanja.