Ekocivilizacija i mediji: 25. i 26.novembra u onlajn prostoru

Ekocivilizacija i mediji je tema 5. Evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima koja će se održati 25. i 26. novembra na YouTube kanalu Heror Media Pont Production i na Facebook stranici Heror Media Pont u naznačenim terminima.

Ekocivilizacija i mediji
Ekocivilizacija i mediji

Glavni cilj ovogodišnjeg izdanja konferencije je da mediji postanu svesni svog uticaja na borbu protiv globalnog zagrevanja. Cilj je da mediji razviju ekološki održiv plan njihovog postojanja. Sagledavaće se načini smanjivanja emisija negativnih gasova koje jedan prosečan štampani medij proizvodi i kako da dizanjem svesti i pozivanjem na akciju svojih čitalaca (koji će pod uticajem medija smanjiti svoj negativan otisak na životnu sredinu), mediji uspeju da dostignu ekološku neutralnost.

Kako ističu organizatori Heror Media Pont, kroz priču o jezičkom pejzažu u Vojvodini, stavlja se u fokus značaj manjinskih medija koji kao kulturno nasleđe sami po sebi, održavaju jezički diverzitet koji se nalazi na ovim prostorima.

Međunarodni panel donosi informacije i stavove koji su obeležili 2021, godinu, a tiču se uticaja medija na jezicima manjina i njihovo učešće u javnom dijalogu.

“Želimo da skrenemo pažnju na to da manjinski i lokalni mediji iz Srbije i cele Evrope treba da budu prepoznati kao resurs razvoja turizma. Koliko je na tom planu važno kulturno nasleđe, važno je i prirodno nasleđe, odnosno očuvanje životne sredine, te se Konferencija bavi i pitanjima ekologije” – istakla je Nataša Heror, organizatorka konferencije.

Sadržaj konferencije se emituje na YouTube kanalu Heror Media Pont Production i na Facebook stranici Heror Media Pont.

Organizatori: Heror Media Pont, Magyar Szó, Storyteller, Asocijacija medija, Minority and Local Media Development Center

U saradnji sa: MIDAS i FUEN; Powered by Ecocivilisation

Pokrovitelji: Ministarstvo kulture i informisanja, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Uprava za kulturu grada Novog Sada.

Agenda ovog međunarodnog događaja može se pronaći na na sajtu organizatora.