Internet časopisi za književnost mladih

Postaje svima jasno da su došla nova vremena, kada se književnost, kao i druge umetnosti sklanjaju po strani, skretanje pažnje društva na umetničke pojave sve su teža. Mladi sve manje prate dešavanja u svetu umetnosti i književnosti, češće se okreću društvenim mrežama i pametnim telefonima. U sklopu nove tehnološke generacije koja iz godine u godinu napreduje, časopisi koji se bave književnim radovima mladih umetnika se sve češće opredeljuju za internet izdanja i objave, kao sajt ili blog. Prednost takvih izdanja jeste veća pristupačnost, dakle, dostupno je svima, sad i bilo kad.

U samim nastajanjima, autori imaju različite pristupe i ukuse, kakve će pesme ili priče objavljivati, ali svi su vođeni idejom promovisanja i jačanja književnosti u društvu a najviše među mladima i studentima. Iza entuzijasta koji su sami pokrenuli časopis ne postoji nikakva politika uredništva, sami svojim mišljenjem i ukusom selektuju radove, za koje smatraju da imaju kvalitetan naučni i umetnički izraz, da se pojave na sajtu. Ničeg nema osim entuzijazma i ljubavi.

Jedan od takvih časopisa je „KULT“, časopis za kulturu, umetnost, literaturu i teatar.  Tamo se mogu naći tekstovi koji govore i šire od onoga što sam naslov govori, objavljuju se eseji i kritike i na drugim poljima umetnosti, na primer fotografije i filma. Časopis nije isključen za starije, ali duhom kojim živi, privlači mlade kojima se obruč slobode, gde mogu da pokažu svoje znanje i mišljenje sve više sužava. Časopis su pokrenule sestre Kulić, Milena i Mina, studentkinje srpske književnosti u Novom Sadu.

Od samog početka (april, 2016.) uredništvo časopisa “KULT” gaji intenciju da časopis bude nezavisan u svojim intelektualnim i moralnim resursima, a jedina ideologija koju urednice dele jeste sloboda i poštovanje ljudske ličnosti.  Namera je da se oformi  platforma za dublja naučna istraživanja, u okviru studentskog potencijala i razmišljanja. Važno je pružiti šansu mladim ljudima da učestvuju u kulturološkim i društvenim promenama i da svoje mišljenje i svoja istraživanja predoče čitalačkoj publici,  

Milena Kulić istakla je da je podsticaj za ovakvo delovanje dugo se formirao na osnovu osećanja da je svet današnjice, misao, sporovi, rešenja i podele (kada je o kulturi reč) ugrađen u različite identitete, najčešće skrivene za studente ili je, pak, zabranjeno da se o njima govori (posebno u oviru akademske zajednice, što i jeste apsurdno). Svesne da internet periodizacija poslednjih godina dobija na izuzetnoj snazi i važnosti, da se formiraju različiti elektronski časopisi koji traže afirmaciju umetnosi i kulture, urednice ovog časopisa, upuštajući se u složen poduhvat, ostvarile su prvobitni naum.

Mladi pisci imaju sigurno mesto gde mogu slobodno da iznesu svoja znanja u oblastima kojima se bave, pokažu čitalačkoj publici stavove i mišljenja na pitanja koja nam današnje doba postavlja. Časopis „KULT“ je 18. juna izdao četvrti broj na temu mladih pesnika, ovaj broj časopisa publika može da čita u PDF formatu, a link se nalazi na sajtu.

Pored časopisa „KULT“ za rešenje elektronskog izdanja opredelio se i časopis „Rez“, koji pored elektronskog izdanja, na blogu, tromesečno objavljuje štampano izdanje. izdavač je Banatski Kulturni centar iz Novog Miloševa. U uredništvu sede Viktor Škorić i Isidora Babić, koji imaju cilj da afirmišu mlade pisce, ne žele da priznaju da je savremena književnost propala i da je sve što je dobro već objavljeno. Ne dozvoljavaju da se književnost mladih pisaca potcenjuje. Pored umetničkog izražavanja, autori imaju priliku da se izraze kroz kritike i recenzije. Do sada je izašlo 8 broja časopisa, novi broj sa novim tematom. Poslednji broj izašao je u januaru ove godine, uskoro očekujemo objavljivanje broj 9.

Mladim piscima i umetnicima otvorena je nova dimenzija koju mogu da iskoriste kako bi javnosti izneli svoja dela i naučne radove. To je prilika da direktno utiču na budućnost nauke i da utiču na njene promene i promene u društvu.