Isprobali smo za vas U-Report, platformu na kojoj se pitaš

U report  - traži mišljenje mladih preko  društvene mreže

U-Report je besplatna platforma na kojoj mladi imaju mogućnost da izraze svoje mišljenje i aktivno učestvuju u rešavanju problema u zajednici.

Pošto puno vremena provodimo na društvenim mrežama i svi smo dostupni preko onlajn komunikacionih kanala kao što su viber, mesindžer itd., UNICEF je kreirao platformu preko koje mladi ljudi mogu da iskažu svoje mišljenje u raznim oblastima. Na taj način mogu da doprinesu, ako ne promeni u svetu, onda barem promeni UNICEF-ovih programa i skretanju pažnje nacionalnih vlada i Ujedninjenih nacija na goruća pitanja.

Na U-reportu se diskutuje o zdravlju, obrazovanju, vodi, sanitarnim i higijenskim uslovima, nezaposlenosti mladih, HIV / AIDS, epidemijama, bolestima i raznim drugim temama o kojima mladi ljudi žele razgovarati.

U - Report logotip

U-report je u Srbiju došao skoro, tačnije 20. novembra, 2019. godine. 

#Probalismozavas

Pošto je U-Report Srbija sa anketama krenula nedavno, odlučila sam da se prijavim i postanem U-Reporterka kako bih mogla drugima da prenesem svoje iskustvo.

U-Reporter se postaje tako što zapratiš  U-Report Global ili U-Report Srbija na Fejsbuku i pošalješ direktnu poruku na mesindžeru. Potom odgovoriš na pitanja o pristanku da postaneš U-Reporter, opštini u kojoj živiš i o tome koliko imaš godina.

Platforma U-report ima 9430 korisnika/reportera u Srbiji
Odgovarajući na nekoliko kratkih pitanja na Mesindžeru postaje se U-Reporter (Fotografija: Printskirn internet stranice U-Report Srbija)

Zatim slede ankete.

Na primer, povodom Međunarodnog dana volontera koji se obeležava 5. decembra, pokrenuta je anketa o volontiranju.

Tog dana me je četboks obavestio da u UNICEF-u “smatraju da je bitno da organizacije i institucije čuju kakav stav mladi imaju o volontiranju i odgovore dobrim rešenjima za unapređenje”.

Nakon toga su usledila pitanja, njih desetak, koja ne oduzimaju previše vremena jer su koncipirana tako što se odgovara klikom na “Da” ili “Ne” ili upisivanjem slova ispred izabranog odgovora.

Pre nego što sam krenula da pišem ovu priču, sačekala sam nedelju dana da vidim koliko ću poruka dobiti, odnosno, da li ću biti spamovana.

Nisam dobijala spam poruke.

Dobila sam samo jednu poruku, kada je pokrenut Omladinski izazov u okviru inicijative “Generation Unlimited” putem kog se pozivaju mladi da ponude rešenja koji će doprineti unapređenju obrazovanja, zapošljavanja i građanskog aktivizma.

U-reporteri smatraju da mladi treba više da utiču na društvo
Iako u Srbiji ima skoro 9.500 hiljada U-Reportera mladi u Novom Sadu nisu još čuli za ovu platformu (Fotografija: Fejsbuk stranica U-Report Srbija)

#Štavimislite

Ova platforma je namenjena mladima, pa sam ih i pitala da li su čuli za nju, ali i šta misle o anketama i ispitivanjima mladih putem društvenih mreža, te da li mladi, iskazujući svoje mišljenje, mogu da promene nešto?

Nisam čuo za U-Report. Meni se baš sviđa ideja takvog ispitivanja mladih. Znam da mladi mogu nešto da promene, ali to zavisi od njihovog okruženja.

Luka, 17

Nisam čula za U-Report. Mislim da su ankete putem društvenih mreža učinkovite i da je moguće anketirati veći uzorak mladih, jer pretežno svi koriste društvene mreže. Naravno da mogu da donesu promenu – i moraju.

Mina, 23

Čuo sam za U-Report. Mislim da su ankete putem društvenih mreža mnogo bolje od onih koje se prikupljaju fizički jer su mladi u pitanju, a i to je korišćenje današnjih resursa. Takođe, putem društvenih mreža se na brži način može anketirati i ispitati više osoba. Mladi bi sve više trebali da grade i iskazuju svoje mišljenje, ali bez uticaja medija, države i okoline. Mladi bi trebali da se bore za bolju sredinu.

Jovan, 17

Nisam čula za U-Report. Mislim da ispitivanje putem društvenih mreža nije loše, jer mladi imaju vremena da razmisle o odgovoru. Smatram da mladi, iskazujući svoje mišljenje, ako ne mogu da promene stvari direktno, daju realnu sliku društva koja je neophodna u rešavanju problema društva.

Lara, 18

Iskreno, nisam čula.  Ali mislim da je ovo mnogo dobra ideja iz razloga što su mladi stidljivi i većina ne žele da iskažu svoje mišljenje, pogotovo ako je mikrofon ispred njih, tako da je ovo bolja i opuštenija varijanta. Mladi mogu sve da promene, ako bi svaki pojedinac iznosio svoje mišljenje javno, na taj način bi se i mnogo njih ohrabrilo.

Lidija, 23

U-Report u brojkama

U Srbiji trenutno ima skoro 9 500 U-Reportera, najveći broj je starosti od 15 do19 godina, a najviše su aktivni u Beogradu.

Mi smo deo globalne platforme koja radi na poboljšanju života mladih ljudi širom sveta
U-Report Srbija je deo globalne mreže koju čini 63 država u svetu (Fotografija: Printskirn internet stranice U-Report Srbija)

Ova platforma nije napravljena samo za Srbiju već se koristi na globanom nivou: u 63 zemlje sveta aktivno je skoro 8,5 miliona mladih. Tu je i već spomenuti U-Report Global koji broji skoro 330 hiljada aktivnih osoba.

Kada su u pitanju rezultati anketa pojedinačni odgovori anketa jesu tajni i ne objavljuju se, već se objavljuju zbirni u realnom vremenu. Moguće ih je pregledati i ukrštati.

rezultati istraživanja U-reporta
Odgovore je moguće videti zbirno za anketu, ali i po pitanjima – u realnom vremenu (Fotografija: Printskirn internet stranice U-Report Srbija)

Ova platfoma nastala je kako bi se čuo glas mladih i kako bi mogli da utiču na važna pitanja u svojoj zajednici.

Nevladine organizacije, civilno društvo i čelnici zemalja mogu videti informacije na veb mestu kako bi shvatili šta ljudi žele ili trebaju”, ističe se na internet stranici U-Report Global.

Pitanje je samo koliko će imati sluha za to.