Marta Kiš Buterer: Edukacija u vozu

Marta Kiš Buterer, umetnica i nastavnica likovne kulture u novosadskoj Osnovnoj školi “Petefi Šandor”, jedna je od dobitnica nagrade za najbolje edukatore u Srbiji za 2020.godinu dodeljene od strane Udruženja “Živojin Mišić”.

Marta Kiš Buterer, foto: Maja Tomas

Svi najbolji edukatori, dobili su i određena finansijska sredstva za unapređenje svog rada, a nastavnica kojoj kreativnost u radu sa đacima ne nedostaje, odlučila se da svojim đacima predstavi nešto novo i zanimljivo. “Na ovaj način, udruženje “Živojin Mišić” želi da nam omogući da već postojeće ideje sprovedemo  u delo, ali i da podstaknemo nove ideje i projekte. ” – rekla je Marta Kiš Buterer i dodala da se odlučila da realizuje svoju ideju za “Edukaciju u vozu” kojom je želela da osim da obogati nastavu i rad sa decom, doprinese promociji železničkog saobraćaja.

Marta Kiš Buterer: Edukacija u vozu, foto: Dávid Csilla

Tokom vožnje na relaciji Novi Sad – Odžaci, u aprilu i maju, učenici su imali nastavu iz likovne umetnosti i kulture, građanskog vaspitanja i radionicu profesionalne orijentacije. Nakon godinu dana nastave koja se uglavnom odvijala onlajn, učenicima je prijala radna atmosfera u vagonu i svi su bili inspirisani novim doživljajem predela koje su kroz prozor voza oslikavali.

“Zbog raspoloživog vremena i broja učenika nastavu smo realizovali iz likovnog i građanskog vaspitanja. Nastavnica građanskog vaspitanja i ja dogovorile smo se oko korelacije predmeta i zato smo izabrale nastavni sadržaj: Iz Likovne kulture to je lepota pejsaža (učenici su stekli prethodna znanja iz svih vrsta perspektive), a iz građanskog vaspitanja su učenici stekli znanje iz prava na zdravu životnu sredinu. Vodile smo se ishodima koje učenici treba da steknu tokom ovog časa kao što su vrednosti na kojima počiva pravo na život u zdravoj sredini, da umetničko izražavanje može da doprinese očuvanju životne sredine, da budu svesni koje aktivnosti doprinose zaštiti životne sredine i boljeg kvaliteta života ljudi, životinja i biljaka, da diskutuju o odgovornosti različitih društvenih aktera za ekološke probleme, kao i da stvore iluziju prostora uz pomoć kolorističke, vazdušne i linearne perspektive. ” – objasnila je Marta i dodala: “Temu radionice profesionalne orijentacije smo odabrali kao korelaciju zato što mnogo učenika nikada do ovog projekta nije putovalo vozom, te nisu upoznati sa profesijama koje su prisutne u radu železnice. Takođe, jedan od ciljeva ovog projekta je i popularizacija železnice, i zato smo se usmerile na edukaciju učenika o mogućnostima profesije u ovoj oblasti.”

Učenici su kao komentar na ovu vrstu nastave napisali da su imali pozitivna iskustva, istakli su da im je ovo bilo jako lepo putovanje i da su im časovi bili zabavni. Veliki broj učenika koji je učestvovao u ovom projektu nije do početka ovih časova putovao vozom, tako da je ovo za njih bilo jedinstveno iskustvo.

Marta Kiš Buterer: Edukacija u vozu, foto: Dávid Csilla
Marta Kiš Buterer: Edukacija u vozu, foto: Dávid Csilla

Marta Kiš Buterer rođena je u Kikindi. U Novom Sadu je završila Srednju umetničku školu “Bogdan Šuput”, a diplomirala je 1984. godine na novosadskoj Akademiji umetnosti, u klasi profesora Dušana Todorovića i Milana Blanuše, smer slikarstvo. Dobitnica je velikog broja nagrada i plaketa, a za svoj pedagoški rad je više puta nagrađivana, sa akcentom na inovativnost u radu sa đacima. Učestvovala je u projektu “Čuvarkuća” koji je realizovala Fondacija 021 Novi Sad sa podrškom Evropske unije, u kom je u periodu od januara 2018.g. do juna 2020.godine, održano 13 izložbi (u 12 vojvođanskih sela i završna izložba u Novom Sadu).