Kako bi dali svoj doprinos jačanju ličnih sloboda i prava građana na internetu te suprotstavljanju diskriminatornog govora, kroz realizaciju projekta "Odgovorno Online" želimo da ukažemo na značaj navedenih problema te da unapredimo kapacitete nezavisnih medija. ...