Nije šala podkast – seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar

Nije šala, podkast pokrenut u okviru projekta koji MultiRadio realizuje u saradnji sa SOS ženskim centrom, u cilju informisanja mladih i podizanja svesti o tome da je seksualno uznemiravanje ozbiljna stvar.

Nije šala podcast
Nije šala podcast

Seksualno nasilje i uznemiravanje je oduvek bila tabu tema u društvu, predstavlja problem o kom se dovoljno ne diskutuje i za koji ne postoji prostor u tradicionalnim medijima. Situacija se polako počela da menja jer od početka godine smo bili suočeni sa vestima o seksualnom nasilju koje su preživele poznate ličnosti kao i o organizovanoj seksualnoj eksploataciji. Srbija je dobila svoju verziju #metoo pokreta koji ima značajan uticaj jer se sve veći broj devojaka i žena ohrabruje da progovori o iskustvu seksualnog nasilja.

Projekat pod nazivom “Nije šala” je projekat koji sprovode MultiRadio i SOS ženski centar, a sve u cilju podizanju svesti mladih o učestalosti i ozbiljnosti seksualnog nasilja nad ženama i devojkama. Ciljevi na kojima ćemo efektivno raditi kroz niz aktivnosti jesu povećana informisanost mladih o seksualnom nasilju i povećan broj mladih koji su aktivno uključeni u delovanje protiv seksualnog nasilja nad ženama i devojkama.

MultiRadio će otvoriti prostor za diskurs, i putem proizvodnje podkasta sa planiranih 5 epizoda i tekstova dati mladima priliku da podele svoju priču ili se informišu i dobiju odgovor na sve svoje nedoumice i nesigurnosti. Kroz seriju predavanja na fakultetima u Novom Sadu, radionicama i javnoj diskusiji, SOS ženski centar i MultiRadio će dopreti do mladih ljudi koji žele da se uključe u borbu protiv seksualnog nasilja nad ženama i devojkama. Nije šala podkast pokrenut je u februaru 2022. godine.

Projekat »Nije šala – seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar« realizuju SOS ženski centar i MultiRadio u okviru programa »Mladi i mediji za demokratski razvoj – MAY4DD«, koji Beogradska otvorena škola (BOŠ) sprovodi uz podršku Švedske, na osnovu ugovora između Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida) i BOŠa.