Treće predavanje “Nije šala”: Slušajte svoje telo i reagujte!

Treće predavanje u okviru projekta “Nije šala – seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar” održano je 31. marta na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na predavanju su govorile volonterka SOS Ženskog centra Biljana Galić i koordinatorka projekta SOS Ženskog centra Maša Poznanović.

Predavanje na Medicinskom fakultetu
Predavanje “Nije šala” održano na Medicinskom fakultetu

“Cilj predavanja je da studenti uvide šta je to seksualno nasilje, kako ga prepoznati, kome se obratiti za pomoć i kako adekvatno reagovati. Takođe, na ovaj način je moguće doći do uvida koliko mladi znaju o seksualnom nasilju i uznemiravanju, ali i koji je smer i struktura daljih edukacija i akcija u ovoj oblasti”, ističe Maša.

”Svi mi imamo moć u određenim situacijama, važno je da li tu moć zloupotrebljavamo ili ne?”

Maša Poznanović

Biljana ukazuje kako studenti u okviru svog profesionalnog i obrazovnog razvoja imaju obavezu stažiranja i obavljanja stručne prakse, a kontekst u kom postoji visoko izražen nejednak odnos moći je pogodno tlo za javljanje različitih oblika seksualnog nasilja i uznemiravanja.

“Kada postoji izgrađena kultura organizacije koja neguje odnose poverenja i radi adekvatnu selekciju prilikom prijema novih kandidata – retko su prisutni slučajevi seksualnog uznemiravanja i nasilja. Međutim, kada nova osoba ulazi u organizaciju u kojoj se toleriše, propušta i ne kažnjava seksualno nasilje i uznemiravanje, odnosno kada su to odlike kulture organizacije, postoji visoka šansa da mlada osoba postane žrtva.”

Biljana objašnjava da trauma doprinosi javljanju zdravstvenih problema. Negativne emocije koje ostaju nakon traumatskog događaja i koje su u tom momentu bile značajne kako bi osoba preživela, ostaju kao posledica i narušavaju kvalitet života jer su kapaciteti istrošeni za razmišljanje, emocije, biranje adekvatnih izbora.

“Biološka osnova tih emocija su hormoni kortizola koji su tada bili važni kako bi alarmirali telo da se prilagodi rizičnoj situaciji. Često dok ne dođe do zdravstvenih problema, osoba se ne obraća za podršku i pomoć. Najčešće se javljaju bolesti koje nemaju jasnu uzročnu podlogu – to mogu biti gastroenterološke bolesti koje se javljaju i usled anksioznosti, kronova bolest, multipla skleroza, oboljenja štitaste žlezde, srčana oboljenja, hormonski disbalans, razvoj raka dojke. Osobe koje su doživele seksualno nasilje često imaju spazme u karlici, kao i fantomske bolove koji se javljaju i tokom rutinskih pregleda koji ne bi trebalo da izazivaju bol. Međutim, telo je nakon proživljene traume mnogo osetljivije i mozgu šalje mnogo jače signale koji će uticati na to da se mišići grče i telo štiti.”.

Biljana Galić

Važno je slušati svoje telo i znati kada su psihičke granice probijene. Nekada to može biti neprijatan pogled, dodir, nametanje tema za razgovor seksualnog karaktera – zato slušajte svoje telo i reagujte – jer su ovo oblici seksualnog uznemiravanja koje često zanemarujemo.

Predavanje na Medicinskom fakultetu
Važno je da mladi saznaju više o seksualnom uznemiravanju i kako da reaguju na njega

Predavanje je bila prilika da studenti i studentkinje Medicinskog fakulteta usvoje nova znanja o ovoj važnoj temi, a Jovan, student pete godine, za MultiRadio ističe značaj postojanja osoba sa iskustvom nasilja koje su pružaoci podrške drugim žrtvama različitih oblika nasilja.

“Najbolju podršku osobi može pružiti ona osoba koja je prošla kroz isto iskustvo – koristiće se jezikom koji je adekvatan i zaista će se saosećati sa osobom koja se nalazi sa druge strane. Važno je da postoji stručna podrška, ali je važno da ona bude integrisana i sa pružanjem navedenog vida podrške žrtvama nasilja.”

Ovaj tekst je nastao kao deo aktivnosti projekta »Nije šala – seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar ” koji realizuju SOS ženski centarMultiRadio u okviru programa »Mladi i mediji za demokratski razvoj – MAY4DD«, koji Beogradska otvorena škola (BOŠ) sprovodi uz podršku Švedske, na osnovu ugovora između Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida) i BOŠa.