Psihološke radionice za osnaživanje žena

Psihološke radionice za osnaživanje žena počinju novi ciklus od 12. marta, u prostorijama CENTRA LIČNOG RAZVOJA, na adresi Kneza Vlastimira 11 u Novom Sadu. Radionice vodi Slađana Pešić, diplomirana psihološkinja, geštalt savetnica, sa 20 godina kliničkog iskustva.

Psihološke radionice za osnaživanje žena
Psihološke radionice za osnaživanje žena

Psihološke radionice su namenjene svim ženama koje su pretrpele stres noseći se sa izazovima savremenog života. Na primer, korisne su ženama
– koje osećaju da same nose breme vaspitanja dece,
– koje bi da izaberu bolji posao, a oklevaju da to učine, jer im nedostaje samopouzdanje ili ih blokira strah od uspeha,
– koje i posle razvoda ne uspevaju da organizuju svoj život kako bi želele,
– koje su pretrpele gubitak i u procesu su žalovanja,
– koje su zatrpane raznim ulogama i teže perfekcionizmu,
– koje ne zastupaju svoja prava i sebe stavljaju u drugi plan,
– koje spašavaju druge na svoju štetu, čineći “magareću” uslugu svojim prezaštitničkim postupcima,
– koje nikada nisu opuštene i ne dozvoljavaju da izgube kontrolu, i sl.

TEME:
– emocionalno opismenjavanje,
– asertivno komuniciranje,
– psihološka obrada tipičnih obrazaca mišljenja koji zadiru u kategoriju iracionalnosti,
– analiza podličnosti koje mogu da su u konfliktu i da ometaju naše odraslo upravljanje sobom,
– psihološke igre i štete koje nam nanose,
– i drugi teorijski koncepti koji Vam mogu pomoći da poboljšate kvalitet življenja.

Rad se ostvaruje u maloj grupi (max. 12), na principima poverenja i iskrenosti, uz podršku voditelja i učesnica, kroz primenu raznih terapeutskih tehnika kojima proširujemo svest o sebi i drugima. Voditelj je Sladjana Pešić, diplomirana psihološkinja, geštalt savetnica, sa 20 godina kliničkog iskustva. U poslednjih nekoliko godina je organizovala brojne psihološke radionice koje su pomogle ženama da postanu emocionalno zrelije i da se lakše nose sa svakodnevnim problemima na radnom mestu, u partnerskim odnosima, roditeljstvu i u drugim sferama koje mogu biti okidači stresa.Radionice se održavaju u prostorijama CENTRA LIČNOG RAZVOJA, Kneza Vlastimira 11, Novi Sad. Trajanje 2-2,5 sata.

Prijavite se putem eventa i pronađite kontakt za više informacija na ovom linku.