Razgovaraj sa knjigom u organizaciji BalkanIDEA Novi Sad

Mladi su izuzetno važan segment društva. Od njih treba da potiče energija, nove ideje, svetli i ambiciozni planovi. Neretko je za to potrebno i udruživanje snaga u vidu klubova, organizacija ili društava. Takva je i BalkanIDEA Novi Sad, odnosno omladinska nevladina organizacija osnovana još 2000. godine.

BalkanIDEA Novi Sad organizuje tribine, radionice i programe širokog spektra. Jedan od njih jeste i projekat Razgovaraj sa knjigom. Koordinator lokalnih aktivnosti u okviru ovog projekta je Aleksa Savić.

„Ovaj projekat u BalkanIDEJI je aktuelan od početka 2018. a trajaće barem do kraja 2020. godine. Realizujemo ga uz podršku Omladinske prestonice Evrope Novi Sad. Zamisao projekta jeste da se bavi različitošću mladih u društvu, odnosno poboljšanjem slike o tome koliko je različitost važna. Dakle, želimo da pokažemo da su mladi koji imaju neke specifičnosti u svom životu, koji pripadaju marginalizovanim grupama, jednako važni kao i drugi mladi. Potrebno je uložiti dodatni trud da bi ove grupe ljudi bile prepoznate i da bi ih drugi razumeli, čime bismo makar malo doprineli rušenju predrasuda“, navodi Aleksa Savić.

Forme žive biblioteke

Savić objašnjava da u okviru projekta imaju veće događaje koji su zasnovani na formi živih biblioteka. Na njima se obrađuje više marginalizovanih grupa a predstavnici upravo tih grupa razgovaraju sa posetiocima. U okviru sesija čitalačkog kluba živih knjiga su do sada obradili teme kao što su transrodna osoba, osoba, koja je pretrpela saizizam, odnosno diskriminaciju na osnovu veličine svog tela ili nekog dela tela, osoba sa bipolarnim poremećajem, osoba sa invaliditetom, Romkinja, bivši zavisnik od psihoaktivnih supstanci i LGBT osoba.

Atmosfera pre početka žive biblioteke u prostorijama organizacije BalkanIDEA / Foto: Miroslav Gašpar

„Ove tribine, odnosno razgovori sa živom knjigom su posećene. Naprimer, na tribini, kada smo razgovarali sa osobom sa bipolarnim poremećajem je bilo baš dosta ljudi a prisutne su bile osobe koje takođe imaju bipolarni poremećaj, koje su se na samom događaju definisale i izrazile sebe kao osobe sa bipolarnim poremećajem. Tada je došlo do izvanrednih razmena iskustava i saveta među njima, zajedno sa našom tadašnjom “knjigom“”, dodaje Aleksa Savić.

Pri ovakvoj temi nameće se pitanje kako se naše društvo postavlja prema pojedinim manjinskim ili marginalizovanim grupama ljudi. Naš sagovornik nije previše optimističan po tom pitanju.

„Ne želim da budem pesimista, ali činjenica koju mi promatramo a i ono što dobijamo kao povratnu informaciju od mladih koji pripadaju marginalizovanim grupama sa kojima radimo jeste da društvo nije blagonaklono ka njima. Potrebno je ulagati trud sa različitih strana, ne samo u okviru ovakvih formi neformalnog obrazovanja, već i kroz druge segmente života, kako bi se marginalizovane grupe razumele i kako bi se razmele prepreke sa kojima se oni suočavaju“, naglašava Aleksa.

Podrška udruženjima mladih da sprovedu ovakve projekte i da pored ovakvog tipa događaja imamo mogućnost da odemo u neke od srednjih škola i radimo sa što većim brojem mladih predstavlja jedan od načina da glas nekog ko se bori za ljudska prava i za položaj marginalizovanih grupa odjekne. Onda bi i same marginalizovane grupe više došle do izražaja a samim tim se, nadamo se i verujemo, društvo polako menja. Iz našeg iskustva u prilog tome ide to da nas je Medicinska škola „7. april“ pozvala da kod njih organizujemo dve interne žive biblioteke na koje smo poveli desetak knjiga“, kaže Aleksa Savić.

Aktuelni projekti / Foto: Miroslav Gašpar

Treba istaći da je izuzetno važno da se za sva svoja prava bore i sami pripradnici marginalizovanih grupa.

„To je važno ne samo zbog da bi oni čuli tuđe iskustvo, već i zato da bi se upoznavale osobe sličnog identiteta. Time su oni osnaženi realnošću da neko ko prolazi kroz slične poteškoće, javno govori o tome i poziva druge da razumeju, podrže i utiču na kolektivnu svest“, ističe Aleksa.       

U organizaciji BalkanIDEA Novi Sad imaju aktuelne i druge projekte. U ovom periodu se posvećuju podršci neformalnih grupa mladih kroz projekat Lokomotiva – lokalna omladinska inicijativa a ističu i projekat Edu-gaming, odnosno upotrebu i razvijanje društvenih igara za rad sa mladima i marginalizovanim grupama mladih.

O organizaciji BalkanIDEA

Organizacija BalkanIDEA je nastala kao pilot projekat Saveta Evope i European Youth Foundation i predstavlja prvi lokal regionalne mreže BalkanIDEA. Njen glavni cilj je podrška inicijativi intraregionalne saradnje između studenata i mladih u Jugoistočnoj Evropi, upravo pod nazivom BalkanIDEA.

Realizujući jedan od svojih prvih projekata, BalkanIDEA Novi Sad je bila prva organizacija koja je u novembru 2001. godine na jednom mestu okupila mlade ljude iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tadašnje Jugoslavije u okviru projekta „Moja kuća je – tvoja kuća“. Cilj je bilo promovisanje tolerantnih međuetničkih odnosa između mladih ljudi iz ovih krajeva.

Organizacija BalkanIDEA je nastala kao pilot projekat Saveta Evope i European Youth Foundation. / Foto: Miroslav Gašpar

BalkanIDEA je organizovala i mnogobrojne omladinske razmene i realizovala podršku volonterima koji iz naše zemlje odlaze da volontiraju u inostranstvo, ali i onima koji dolaze da volontiraju u Srbiji.

U organizaciji navode da su ciljevi njihovog rada izgradnja i jačanje kapaciteta pojedinaca, grupa i organizacija, podsticanje aktivizma i uključivanje mladih u društvo, pružanje i stvaranje mogućnosti koje pogoduju interkulturalnom učenju, promocija, razvoj i priznavanje neformalnog obrazovanja, poštovanje ljudskih prava i borba protiv diskriminacije i drugi.