Seksualno uznemiravanje nije šala

Prvo predavanje na temu “Nije šala – seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar” održano je u sredu, 16. marta, na Fakultetu za pravne i poslovne studije “dr Lazar Vrkatić” u Novom Sadu. Obrađene su teme seksualnog nasilja i uznemiravanja, dinamike nasilja u partnerskim odnosima, traumatizacije žrtve, perspektive vršioca nasilja i žrtve.

Predavanje_Nije šala seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar_FLV_1
Predavanje “Nije šala – seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar” na FLV; Foto: Jelisaveta Zubac

Učesnici tribine su dali odgovor na pitanje ,,Zašto nije prijavila?”, a diskusija o studiji slučaja trajala je sat vremena, što ukazuje na motivisanost učesnika da razgovaraju i iznose stavove i iskustva u vezi sa ovom temom. Izneta su različita gledišta o tipovima seksualnog nasilja, strukturalnoj podršci i reagovanju na seksualno nasilje, a učesnici su ukazali na činjenicu da nismo dovoljno upoznati sa oblicima nasilja, kao i da kao društvo prve nivoe nasilja posmatramo i prihvatamo kao svakodnevicu.

Seksualno nasilje nije flert!

Cilj predavanja je da se što više mladih ljudi i studenata upozna sa time šta je seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje, koji su oblici istog i kome se obratiti za pomoć. Seksualno nasilje se dešava u svim društvenim slojevima i pogađa različite uzraste. Rezultati istraživanja koje je sprovela Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju ukazuju na visoku stopu izloženosti žena seksualnom nasilju (41,8%) od navršenih 15 godina života. Kada se rezultati ovog istraživanja projektuju na populaciju, nekom obliku seksualnog uznemiravanja bilo je izloženo 1.110.496 žena. Srbija se nalazi na trećem mestu u regionu, odmah iza Ukrajine i Moldavije po rasprostranjenosti seksualnog uznemiravanja koje su žene iskusile nakon navršenih 15 godina života. Isto istraživanje ukazuje na činjenicu da se seksualno nasilje nikada ne javlja kao izolovan oblik nasilja. Naime, žene koje su doživele seksualno nasilje, češće su doživele i druge oblike partnerskog ili nepartnerskog nasilja, u odnosu na žene koje nisu doživele seksualno uznemiravanje.

Svi možemo biti deo promene

Milena Nikolić, studentkinja završne godine Prava na Fakultetu za pravne i poslovne studije “dr Lazar Vrkatić” ističe da je veoma zadovoljna predavanjem “Nije šala – seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar”. Ona ocenjuje da predavanja u ovom obliku predstavljaju dobar način za podizanje svesti o fenomenu seksualnog nasilja i uznemiravanja, te ukazuje na činjenicu da su mladi aktivni na društvenim mrežama, koje predstavljaju dobar kanal informisanja i komunikacije.

Milena Nikolić, privatna arhiva
Milena Nikolić, privatna arhiva
Utisci o predavanju Nije šala – seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar

Jovana Ćuruvija, studentkinja druge godine Engleskog jezika na Fakultetu za pravne i poslovne studije „dr Lazar Vrkatić“ ukazuje na važnost podizanja svesti o ovoj temi kako na ličnom, tako i na društvenom planu.

„Devojke doživljavaju situacije na dnevnom nivou koje se mogu klasifikovati kao seksualno nasilje, zato je važno informisati mlade o tome šta je sve nasilje, kako bi mogli da ga prepoznaju i na njega reaguju.“

Jovana Ćuruvija

Jovana naglašava značaj formiranja kritičke svesti i biranja izvora iz kojih ćemo se informisati, budući da informisanje iz relevantnih izvora može olakšati i ubrzati proces reagovanja na seksualno nasilje i uznemiravanje.

Jovana Ćuruvija, FLV
Jovana Ćuruvija, FLV
Utisci sa predavanja Nije šala – seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar

Projekat »Nije šala – seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar« realizuju SOS ženski centar i MultiRadio u okviru programa »Mladi i mediji za demokratski razvoj – MAY4DD«, koji Beogradska otvorena škola (BOŠ) sprovodi uz podršku Švedske, na osnovu ugovora između Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida) i BOŠa.