SOS Ženski centar: Podrška je važna

Sos ženski centar realizuje projekatPodrška je važna” od oktobra do sredine decembra 2020-te godine a u cilju promocije usluga psihološkog savetovališta za žene i devojke. Sve usluge savetovališta su besplatne a važno nam je kroz ovaj projekat da podignemo svest o važnosti psihološkog osnaživanja, kao i da budemo dostupnije za sve kojima je to potrebno. Projekat je podržan od strane Fondacije Ana i Vlada Divac i Balkan Trust for Democracy u okviru inicijative Solidarnost pre svega.

Psihološko osnaživanje i psihosocijalna podrška, pored ekonomskih faktora, jedne su od ključnih faktora izlaska iz nasilne situacije i oporavka nakon preživljenog nasilja.

Kroz projekat “Podrška je važna” želimo da prenesemo poruku da je potrebna kontinuirana podrška i da ni jedna žena ili devojka ne mogu same izaći iz lanca nasilja. Nakon prvog talasa vanrednih mera usled pandemije beležimo porast zahteva za savetodavno-terapijskim uslugama. Pandemija pored zdravstvenog rizika donela je i povećanje rizika od nasilja u porodici usled izolacije i ograničenja pristupa resursima u zajednici. Iako je SOS prepoznat u lokalnoj zajednici po usluzi sos telefona, građani/ke nisu dovoljno obavešteni kako funkcioniše pslhološko savetovalište kao i koje usluge se mogu obezbediti u okviru savetovališta i koje su potpuno besplatne.

Pored veće dostupnosti usluga psihološkog savetovališta cilj projekta jeste i razbijanje tabua šta znači obratiti se za podršku kada je reč o riziku od nasilja ili kada je reč o unapređenju kvaliteta mentalnog zdravlja. Pored ove ciljne grupe, kroz projekat usmerile smo se i na mlade. Za njih smo pripremile radionice na temu prepoznavanja ranih znakova nasilja. Mladi obično ne prepoznaju ove prve znakove a rano prepoznavanja vode lakšem i bržem izlasku iz štetnog parnterskog odnosa i minimizuje posledicep o mentalno zdravlje.

Takođe, za profesionalce u oblasti mentalnog zdravlja pripremile smo edukaciju na temu “Osnove rodno zasnovanog nasilja i izazovi u pružanju direktne podrške”. Važno je ojačati profesionalce da pravovremeno razumeju neki problem kao posledicu nasilja, da uoče rizik i motivišu svoje klijentkinje da potraže direktnu pomoć za zaštitut od nasllja.

SOS ženski centar tokom godina razvio je jedinstven pristup u psihološkom osnaživanju korisnica koji se zasniva na profesionalnosti, senzibilnosti, iskustvu i feminističkim principima.

Kroz ovaj projekat žellimo da izađemo „iz fotelja“, odnosno „iza zatvorenih vrata“ i da kroz radionice i trening i kroz online promociju približimo svima kojima je to potrebno šta znači psihosocijalna podrška i da promovišemo važnost rada na primarnoj prevenciji od rodno zasnovanog nasilja.

Glavni rezultati ovog projekta jeste: pružanje kontinuirane direktne podrške korisnicima u trajanju od najmanje 180 sati rada tokom dva meseca; održane dve radionice za mlade, realizovan online trening za profesionalce, online kampanja i aktivna promocija rada savetovališta putem društvenih mreža i medija kao i ostvarene saradnje na polju zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja. Na ovaj način postiče se održivost savetovališta, kontinuitet usluga i širi obim usluga kao i kapacitet za prijem novih korisnica.