Vanredno stanje:Dnevnik Vukašina Tanurdžića, Antonije Glogovac i Gale&Jeremiah Ljiljak

Ludilo jedno koliko se energije potroši na komuniciranje mobilnim u jednom danu. Ludilo. Neki pišu kako je ovo vreme da se bavimo više sobom a ja dopunjavam bateriju kao tinejdžerka u kazni koja, dok su joj sve drugarice u gradu, ne želi da propusti zabavu.

Read more