IVAN ŠARAR: Povezivanje među ljudima je srž ideje EPK

Za Multiradio Ivan Šarar odgovara na pitanja o tome kako su se prilagodili novim okolnostima, šta će biti s planiranim manifestacijama, ali i na koji način se kontekst Rijeke može dovesti u vezu sa Novim Sadom kao prestonicom kulture naredne godine.

Read more