Takmičenje završeno: tona kukuruza ide u Sremske Karlovce

Takmičenje “Domaćinstvo koje su laste izabrale” je završeno, a pobednik je domaćinstvo Mire Crnojević iz Sremskih Karlovaca sa ukupno 101 gnezdom seoskih lasta.

Ove godine je, u ovom nesvakidašnjem takmičenju, koje slavi prirodu i selo, učestvovalo 446 domaćinstva iz svih krajeva Srbije. Ukupno u svim domaćinstvima koja su učestvovala u takmičenju nastanjeno je više od 21.000 seoskih lasta u 3.566 gnezda.

Pobedničko domaćinstvo Crnojević, ušuškano na obroncima Fruške gore, gaji svinje i brine o 101 gnezdu seoskih lasta koje ukrašavaju tavanice štala i pomoćnih objekata na njihovom imanju. I ove godine se potvrđuje pravilo da su za pobedu potrebna tri uslova – štale sa tavanicom od drvenih greda i dasaka za koje seoske laste lako lepe svoja gnezda napravljena od blata, otvorena vrata i prozori kroz koja seoske laste slobodno uleću i izleću, i nezaprašivanje štala insekticidima za suzbijanje muva i komaraca.

Takmičenje završeno: Seoske laste u pobedničkom domaćinstvu Crnojević
Seoske laste u domaćinstvu Crnojević u Sremskim Karlovcima

„Od davnina se ljudi dive i ukazuju veliko poštovanje seoskim lastama. Zato nas oduševe ljudi koji odu korak dalje kao naša pobednica Mira koja je desetine gnezda koja su otpala ili su pretila da će otpasti, uvezala džakovima za krompir, raznim tkaninama, poduprla drvenim dakama, plastičnim posudama, i na taj način omogućila preživljavanje desetina, ako ne i stotina, seoskih lasta koje se gnezde u njenom domaćinstvu“, istakao je Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Kako bi svi učesnici takmičenja „Domaćinstvo koje su laste izabrale“ imali šansu da budu nagrađeni za ljubav i brigu o seoskim lastama, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je i ove godine organizovalo izvlačenje „Srećno gnezdo“, u kome su učestvovala sva domaćinstva koja su ispunila uslove za učešće u takmičenju, a to je da imaju makar jedno aktivno gnezdo seoskih lasta u svom domaćinstvu.

Najviše sreće u izvlačenju „Srećno gnezdo“ seoske laste donele su domaćinu Živoradu Marinkoviću iz Starog Sela kod Velike Plane, koji u svom domaćinstvu ima jedno aktivno gnezdo seoskih lasta. Domaćinu Živoradu su seoske laste pored sreće donele i vaučer u vrednosti od 12.000 dinara za kupovinu sadnica voća.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije ovim takmičenjem želi da ukaže na činjenicu da su mala seoska domaćinstva koja se poljoprivredom bave na tradicionalan način i priroda koja zavisi od njih ugroženi i da im preti nestanak usled zamiranja sela i pritiska koji stvara moderna poljoprivreda. Zato je neophodna sistemska podrška malim seoskim domaćinstvima koja žele da se bave poljoprivredom na održiv način.

Da seoske laste ne ugrožava samo zamiranje sela i moderna poljoprivreda već i loši vremenski uslovi govori podatak da je ove godine učestvovao skoro identičan broj učesnika kao i prošle godine (2020. – 452; 2021. – 446) ali je zabeleženo 1.039 aktivnih gnezda manje (2020. – 4.605; 2021. – 3.566). Učesnici su prilikom prijava za takmičenje ukazivali na činjenicu da su se seoske laste ove godine zbog hladnog i kišovitog proleća kasnije vratile i to u značajno manjem broju. Hladno i kišovito vreme nije pogodno za razvijanje letećih insekata kojima se seoske laste hrane što značajno otežava njihovo preživljavanje u takvim vremenskim uslovima.

Proglašenje pobednika za takmičenje “Domaćinstvo koje su laste izabrale”, kao i izvlačenje dobitnika “Srećno gnezdo” možete pogledati u sledećem videu: