Volonterski centar Vojvodine: prijava za volonterske kampove

Volonterski centar Vojvodine i ove godine organizuje prijavljivanje na međunarodne volonterske kampove. Mladi, a i odrasli Novosađani i Novosađanke mogu da se prijave za učešće na nekom od preko 200 kampova u skoro svim zemljama Evrope. Tematika rada na kampovima je zaista raznovrsna, kao i zemlje u kojima prijavljeni kandidati mogu da volontiraju.

Volonterski
Volonterski centar Vojvodine – volonterski kampovi

Međunarodni volonterski kampovi su kratkoročni projekti koji traju prosečno dve nedelje. Na njima mladi ljudi iz celog sveta imaju priliku da se druže, upoznaju nove kulture, usavrše znanje stranih jezika, pomognu lokalnim zajednicama u rešavanju nekog određenog problema, i, pre svega, dobro zabave.

Budući volonteri mogu popunjavati aplikacione formulare u kojima će, u skladu sa svojim interesovanjima, birati vrste kampova i zemlje koje bi voleli da posete. Svi uslovi boravka na kampu su obezbeđeni, ali volonteri moraju sami da snose troškove puta do željene lokacije.

Volonterski kampovi
Volonterski kampovi

U Volonterskom centru Vojvodine možete naći osnovne informacije o volontiranju, o projektima koji su u toku, otvorenim volonterskim pozicijama, organizacijama koje traže volontere, kao i o prijavama za volontiranje. Takođe možete da se raspitate kod prijatelja ili poznanika koji i sami volontiraju. Upravo na ovaj način se najviše mladih i uključi u volontiranje.

Za više informacija o volonterskim kampovima, posetite društvene mreže Volonterskog centra Vojvodine ili  bazu dostupnih volonterskih kampova.

Volonterski centar Vojvodine

Adresa Volonterskog centra Vojvodine www.volontiraj.rs

Volonterski centar Vojvodine – SCI Srbija:
Sedište: Futoški put, 18/a, 21000 Novi Sad, Srbija   

Gde ih možeš naći, poslati pisma, itd: Omladinski centar CK13 (Vojvode Bojovića 13), 21000 Novi Sad

Volontiranje je odlična prilika da upoznate nove ljude, date doprinos svojoj zajednici i društvu u celini, ali je takođe sjajan način da steknete nova znanja, veštine, i time popunite ličnu biografiju. Važno je samo da pronađete sebe u nečemu i da tako iskoristite sve mogućnosti koje volontiranje pruža. (V.K.)