Žene u nauci: novi projekat MultiRadija

„Žene u nauci“ novi je projekat MultiRadija u okviru kojeg ćemo da govorimo o doprinosu i ulozi žena u nauci i o njihovoj zastupljenosti na odgovornim pozicijama u nauci, prosveti i preduzetništvu.

Kroz kratke i zanimljive video sadržaje i tekstove koji će biti objavljeni na našem portalu, želimo da osnažimo žene koje se bave naukom, povećamo njihovu vidljivost u široj društvenoj zajednici i da ohrabrimo devojke da studiraju STEM nauke.

Žene u nauci
Žene u nauci

Razgovaraćemo sa istaknutim ženama iz Novog Sada i Vojvodine koje su uspešne u svojim oblastima rada, i na taj način ćemo da pružimo primer i motivaciju za devojčice i devojke da se bave naukom – jer nauka nije strašna!

Generalna skupština UN je decembra 2013. godine usvojila rezoluciju o nauci, tehnologiji i inovacijama u kojoj je navedeno da je puna i jednaka dostupnost i učešće u nauci, tehnologiji i inovacijama za žene i devojčice svih uzrasta imperativ za postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i devojaka u ovim oblastima. Dve godine kasnije, 22. decembra 2015. godine, na zasedanju Generalne skupštine UN usvojena je rezolucija kojom je 11. februar proglašen za Međunarodni dan žena i devojaka u nauci. Od tog dana, postavljen je cilj da se podiže svest i da se slavi ženska izvrsnost u nauci.

Prema podacima UNESKO-a samo oko 30 odsto devojaka bira studije u oblasti STEM (nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika). Statistike kažu da veoma mali broj devojaka studira informaciono-komunikacione tehnologije (3%), prirodne nauke, matematiku i statistiku (5%) i inženjerstvo (8%). Smatra se da su glavni razlozi što ovoliko mali broj devojaka bira STEM studije ustaljeni stereotipi koji devojke udaljavaju od ovih oblasti.

U našoj zemlji žene čine 43 odsto istraživača u Srbiji, ali tradicionalne rodne uloge i dalje imaju negativan uticaj na trajno opredeljenje žena da se bave naukom. Zbog toga je važno da se devojkama i ženama omogući da podjednako učestvuju u istraživačkom radu i donošenju odluka, da studiraju STEM nauke i u naučnim oblastima grade svoju profesionalnu karijeru.

Dostignuća žena u nauci su često na izuzetno visokom nivou i globalno priznata, a na društvu je da to prepozna i da pruži sistemsku podršku uključivanju još većeg broja žena i devojaka u naučno-istraživački rad.

Buduće naučnice, prva epizoda podkasta se već sprema, pa nas zato pratite na youtube kanalu, društvenim mrežama i na portalu multiradio.rs.

Projekat „Žene u nauci“ MultiRadio realizuje uz podršku Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada.