Ženske organizacije: Intervju u Informeru je šamar svim ženama koje su preživele seksualno nasilje

Sa transparentima i povicima “otpor nasilju”, “nećemo više da trpimo”, “sram vas bilo” veliki broj građana, a pre svega žena, okupilo se danas ispred redakcije “Informera” u Beogradu, izrazivši nezadovoljstvo i protest zbog senzacionalističkog i skandaloznog intervjua sa serijskim silovateljem Igorom Miloševićem, koji je ovaj tabloid sinoć emitovao na svom kanalu, a danas i objavio u dnevnom listu.

“Intervju ne znam kako drugačije da nazovem nego kao udarac za sve žene, a naročito one koje su preživele seksualno nasilje od strane Miloševića, ali i seksualno nasilje uopšte. Davati medijski, javni prostor višestrukom silovatelju je van svakih etičkih principa profesije i van zdravog razuma, na kraju krajeva.”, kaže za MultiRadio novinarka Tamara Srijemac, članica grupe Novinarke protiv nasilja.

“Potpuno neljudski, nesenzibilisano, nedostojanstveno, nedopustivo. Takav intervju, osim što retraumatizuje sve žrtve, iznova utiče na stvaranje klime straha kod žena, uznemiravanje javnosti, utiče na normalizovanje seksualnog nasilja, čak i promoviše seksualno nasilje i osuđenog silovatelja. Zbog svega toga osećam samo bes. I zato jedino što mogu jeste da uputim apel na sve da ne klikću na sporni intervju…Da ga ne gledamo, ne čitamo, ne komentarišemo i uskratimo im taj klik zbog kojeg su, a to je ovaj slučaj pokazao, spremni da pregaze etiku, ljudskost i dostojanstvo svih žena.”

Tamara Srijemac
Foto: Ana Batrićević/Novinarke protiv nasilja/NPN)
Foto: Ana Batrićević/Novinarke protiv nasilja/NPN)

Na intervju sa serijskim silovateljem Igorom Miloševićem reagovalo je više ženskih i feminističkih udruženja, koja su u svojim saopštenjima istakla kako je davanje prostora u medijima serijskom silovatelju još jedna u nizu dehumanizujućih i moziginih praksi kojima svedočimo u javnom prostoru.

“Tokom prethodnih dana u medijima, čije je izveštavanje kulminiralo Informerovim intervjuom sa Igorom Miloševićem, ne samo da se stvara atmosfera parališućeg straha, već se i odgovornost za odbranu od potencijalnog nasilja prebacuje na žene koje se međusobno obaveštavaju gde mogu da kupe biber sprej, nož ili kako da nauče da se fizički odbrane.”, naglašava Ženska solidarnost u svom saopštenju.

“Iskustvo rada sa ženama koje su preživele neki oblik muškog nasilja, a posebno seksualno nasilje, pokazuje da one u kontinuitetu doživljavaju izdaju od strane sistema. Njihovo iskustvo se nipodaštava i dovodi u pitanje, a preživele najčešće prolaze kroz sekundarnu viktimizaciju i ponovno nasilje od strane institucija. Umesto da ih zaštite i donesu pravdu, institucije žene tretiraju kao podjednako krive za preživljeno nasilje.”

Ženska solidarnost podseća da mediji imaju dužnost da postave pitanje bezbednosti žena i zašto institucije svesno puštaju na slobodu serijskog silovatelja. Takođe, u skladu sa moći i odgovornosti koju imaju, mediji treba da vrše pritisak na institucije da spreče novo i adekvatno procesuiraju ranije slučajeve nasilja.

Ženska solidarnost zahteva da se intervju sa Miloševićem smesta ukloni sa svih portala, a da mediji ubuduće prate smernice Novinarki protiv nasilja.

“Zahtevamo da se ženama obezbedi osnovna potreba za fizičkom sigurnošću u privatnom i javnom prostoru i da se nijedan tabloid nikada više ne usudi da eksploatiše ženski strah od muškog nasilja.”

Ženska solidarnost
Foto: Milena Anđela/Novinarke protiv nasilja/NPN)
Foto: Milena Anđela/Novinarke protiv nasilja/NPN)

Autonomni ženski centar je u svom saopštenju najoštrije osudio objavljivanje intervjua sa višestrukim osuđivanim silovateljem Igorom Miloševićem u dnevnom listu „Informer“ i na njihovom YouTube kanalu.

“Objavljivanje ovog intervjua predstavlja šamar pre svega svim ženama koje su preživele seksualno nasilje od strane dotičnog, ali i svima onima koje već danima ulažu energiju u osmišljavanje taktika za bezbedno hodanje ulicama Beograda jer sistemska zaštita ne postoji i osećaju da su prepuštene same sebi. Sve žene odrastaju i socijalizuju se tako što im se, eksplicitno ili implicitno, uliva strah od toga da jednom mogu biti silovane i da treba da paze na sebe kako bi to izbegle. Ovih dana svi ti strahovi kulminiraju, a mediji poput „Informera“ i svih onih koji su na svojim portalima i u štampi preneli ovaj intervju, umesto da doprinesu pritisku na državu da sistemski reši problem, samo dolivaju ulje na vatru.”

Iz ovog centra navode kako je tačan argument redakcije „Informera“ da mnogi mediji širom sveta intervjuišu silovatelje i ubice kako bi javnost mogla da razume kako oni razmišljaju, ali da ovaj intervju ne služi toj svrsi.

“Ovom intervjuu nedostaju kontekst, senzibilitet, znanje, profesionalnost i, pre svega, izbegavanje uznemirenja javnosti i očuvanje dostojanstva žrtava, što nalažu i svi naši zakonski i podzakonski akti koji uređuju medijsku sferu i prava žrtava nasilja. Ovakav intervju, u ovom momentu, samo i isključivo doprinosi ne samo relativizaciji, već i direktnoj promociji zločina silovanja i osuđenog silovatelja.”

Autonomni ženski centar

Kako je navedeno, Autonomni ženski centar će se zbog ovog slučaja u toku dana obratiti i Savetu za štampu i Ministarstvu kulture i informisanja, a takođe će se uputiti i apel Povernici za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitniku građana, predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i novinarskoj struci i udruženjima da reaguju u svojoj nadležnosti kako bi se umanjila učinjena šteta i kako se ovo ne bi ponovilo.